HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 69 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 76
Tuotetuki
Tuotetuki
-linkistä voit siirtyä Web-sivulle, jonka kattavasta tukiresurssien valikosta voit valita
tarvitsemasi resurssit. Tältä Web-sivulta voit esimerkiksi
tarkastella HP:n tuotteita (tietokoneet, työasemat, palvelimet, tallennuslaitteet, tulostimet, skannerit,
digitaalisten kuvien käsittelylaitteet ja kannettavat laitteet)
saada teknistä tukea: ratkaista ilmenneen ongelman, etsiä tuotteen asentamiseen ja sen asetusten
määrittämiseen tarvittavat tiedot, valita tuotteen ja käyttää sitä, huoltaa tuotetta, päivittää tuotteen
ohjelmiston ja ohjaimen tai ottaa niistä käyttöön uudet versiot sekä huolehtia tuotteen kierrätyksestä
ja oikeaoppisesta hävittämisestä
saada käyttöön resursseja omatoimiseen ongelmanratkaisuun (esimerkiksi usein kysytyt
kysymykset, käyttöoppaat, tuote-esittelyt ja tuotetiedot sekä tuotteen yhteensopivuustiedot)
pitää yhteyttä HP:hen ja muihin käyttäjiin keskusteluryhmien, sähköpostituen ja puhelintuen kautta
etsiä haluamasi tehtäväalueen tehtäväpohjaisen haun avulla ja löytää nopeasti siihen liittyvät
aihepiirit ja työkalut.
Muita sivun resursseja ovat ajankohtaiset aiheet, tilauskeskus, tuotetarjoukset ja muut ilmoitukset sekä
koulutustapahtumat.
Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilö
Oma palveluntarjoaja
- ja
Oma huoltoyhteyshenkilö
-linkit näkyvät vain, jos palveluntarjoaja on luonut
(ja mahdollisesti uudelleennimennyt) ne
Asetukset
-välilehden Muita linkkejä -näytössä. Linkin kautta
saa tietoa palveluntarjoajasta ja palvelusopimuksesta. Tieto voi sisältää enintään 50 merkkiä, ja se
tallennetaan tuotteen pysyvään tallennuspaikkaan.
FIWW
Tuotetuki
59
Sample