HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 67 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 76
5
Muita linkkejä -kohdan käyttäminen
resurssina
Muita linkkejä
-ruudussa on kolme pysyvää linkkiä, joiden kautta voit tarkastella nopeasti tuotekohtaisia
tietoja. Linkkien kautta saat esimerkiksi tietoja vianmäärityksestä sekä ohjeita siitä, kuinka alkuperäisiä
HP-tuotteita voi tilata.
Kaavio 5-1
Muita linkkejä
-ruutu
Huomautus
Voit lisätä haluamiisi Web-sivustoihin enintään viisi mukautettua linkkiä
Asetukset
-välilehden
Muokkaa muita linkkejä
-näytössä. (Kun tuotteeseen on asennettu
pysyvä tallennuslaite, voit luoda viisi lisälinkkiä. Jos tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit luoda
yhden lisälinkin.) Nämä linkit näkyvät EWS-näytöissä vasemman osoitepalkin alla olevassa
Muita linkkejä
-ruudussa. Lisätietoja on kohdassa
Muokkaa muita linkkejä
.
Seuraavissa osissa kuvataan linkkejä, jotka näkyvät oletusarvon mukaan
Muita linkkejä
-ruudussa.
HP Instant Support
Hewlett-Packard Company tarjoaa asiakkailleen HP Instant Support (HP:n pikatuki) -palvelua. Se on
Internet-pohjainen tukijärjestelmä, joka kerää tuotteesta diagnostiikkatietoja ja vertaa niitä HP:n
tietokannassa oleviin tietoihin. HP Instant Support on palvelu, joka antaa ongelmiin käyttäjäystävällisiä
ratkaisuja nopeasti ja helposti.
Miten HP Instant Support toimii?
Kun napsautat
hp instant support
-linkkiä, ohjelma kerää tuotteen tiedot ja lähettää ne suojatusti
Hewlett-Packard Companylle. Tuotteen senhetkinen tila analysoidaan HP Instant Support -sivustossa
tuotteen tietojen perusteella. Sivustossa luodaan mukautettu Web-sivu, jota voidaan tarkastella
selainikkunassa. Sivustossa on helppokäyttöisiä ohjeita ja kuvia. HP Instant Support -sivustosta pääsee
käyttämään myös tuotekohtaisia lisäpalveluja.
Voit tarkistaa kaikki lähetettävät tiedot (esimerkiksi sarjanumeron sekä virhetila- ja tilatiedot), ennen kuin
ne lähetetään Hewlett-Packardille analysoitavaksi. Hewlett-Packard käsittelee näitä tietoja
luottamuksellisesti.
FIWW
HP Instant Support
57
Sample