HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 64 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 76
Kaavio 4-1
Verkon asetukset
-näyttö
Verkot-näytöissä voit tehdä muun muassa seuraavia toimintoja HP Jetdirect -tulostuspalvelimen mallin
ja käyttöversion mukaan:
muuttaa erityyppisten verkkoyhteyksien asetuksia
ottaa käyttöön tulostusprotokollia tai poistaa ne käytöstä
määrittää tuen yhteyshenkilön ja tuen URL-osoitteen
määrittää salasanan, jolla pääsee käyttämään tuotteen ja verkon asetuksia Tämä salasana
synkronoidaan
Asetukset
-välilehden
Tietosuoja
-näytössä määritetyn salasanan kanssa, joten voit
määrittää tai tyhjentää salasanan käyttämällä kumpaa tahansa näyttöä.
parantaa tulostimen turvallisuutta käyttämällä salasanoja, käyttäjäluetteloja ja hallintaprotokollia
54
Luku 4
Verkon toiminnan hallinta Verkot-näytöissä
FIWW
Sample