HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 61 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 76
Taulukko 3-11
Rajoita värejä
Kuvan kohta
Näytön alue
Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1
Rajoita värinkäyttöä
Valitse, tulostetaanko kaikki värilliset työt
värillisinä vai mustavalkoisina vai
sallitaanko värillinen tulostus
mukautettujen käyttöoikeusasetusten
mukaan. Jos haluat määrittää
mukautettuja käyttöoikeusasetuksia,
valitse
VÄRI JOS SALLITTU
.
2
Käyttäjän oikeus: Oletusoikeus
Valitse väritulostuksen oletusasetus niitä
käyttäjiä varten, jotka eivät ole
Käyttäjän
oikeus
-luettelossa.
3
Käyttäjän oikeus: Käyttäjän
oikeus -luettelo
Väritulostusoikeuden määrittäminen
luettelon käyttäjille. Voit lisätä käyttäjiä
luetteloon kirjoittamalla uuden
käyttäjänimen oikealla olevaan
Järjestelmän käyttäjänimi
-kenttään ja
valitse vasemmanpuoleinen nuoli. Voit
muuttaa käyttöoikeuksia valitsemalla
järjestelmän käyttäjänimen,
oikeanpuoleisen nuolen ja
käyttöoikeuden. Voit poistaa käyttäjän
luettelosta valitsemalla järjestelmän
käyttäjänimen ja sen jälkeen
Poista
-
painikkeen.
Älä käytä järjestelmän käyttäjänimissä
välilyöntejä.
4
Sovelluksen käyttöoikeus: Oletusoikeus
Valitse väritulostuksen oletusasetukset
niitä sovelluksia varten, jotka eivät ole
Sovelluksen käyttöoikeus
-luettelossa.
5
Sovelluksen käyttöoikeus: Sovelluksen
käyttöoikeus -luettelo
Väritulostusoikeuden määrittäminen
luettelon sovelluksille. Voit lisätä
sovelluksia luetteloon kirjoittamalla
sovelluksen nimen
Teknisen
sovelluksen nimi
-kenttään ja
valitsemalla vasemmanpuoleisen
nuolen. Voit muuttaa sovelluksen
käyttöoikeuksia valitsemalla teknisen
sovelluksen nimen, oikeanpuoleisen
nuolen ja käyttöoikeuden. Voit poistaa
sovelluksen luettelosta valitsemalla
sovelluksen nimen ja
Poista
-painikkeen.
6
Työn värinkäyttöloki
Valitsemalla linkin voit näyttää niiden
sovellusten ja käyttäjien nimen, jotka
ovat tulostaneet laitteeseen.
FIWW
Rajoita värejä
51
Sample