HP Color LaserJet 3000 user manual download

You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 76
Herätysaika
Järjestelmänvalvoja voi ajoittaa laitteen päivittäisen käynnistämisen lepotilasta
Herätysaika
-näytössä.
Tuote voidaan esimerkiksi määrittää käynnistymään kello 07:30, jolloin tuotteen alustus ja kalibrointi on
valmis ja tuote on käyttövalmis kello 08:00. Järjestelmänvalvoja voi määrittää kutakin päivää kohden
vain yhden herätysajan. Herätysaika voi kuitenkin olla eri kaikkina viikonpäivinä. Tuote voidaan lisäksi
määrittää siirtymään lepotilaan, jos sitä ei käytetä vähään aikaan. Tämä säästää energiaa.
1
2
Kaavio 3-15
Herätysaika
-näyttö
Taulukko 3-10
Herätysaika
Kuvan kohta
Näytön alue
Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1
Herätysaika
Valitse päivä(t), jolloin käynnistysasetusta käytetään, ja määritä sitten kellonaika,
jolloin tuotteeseen kytkeytyy virta.
2
Lepotilan viive
Määritä aika, jonka jälkeen tuote, jota ei ole vähään aikaan käytetty, siirtyy
lepotilaan. Lepotilassa oleva tuote vähentää energian kulutusta.
FIWW
Herätysaika
49
Sample