HP Color LaserJet 3000 user manual download

You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 76
Kaavio 3-13
Päivämäärän/kellonajan muoto
-näyttö
Kellonajan korjaus
Voit käyttää
Päivämäärä ja kellonaika – kellonajan korjaus
-näyttöä kellonajan korjaamiseen. Tämä
näyttö näkyy seuraavassa kuvassa.
Kaavio 3-14
Päivämäärä ja aika – kellonajan korjaus
-näyttö
Voit määrittää verkon aikapalvelimen korjaamaan tuotteen kellonajan toimimalla seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
FIWW
Päivämäärä ja kellonaika
47
Sample