HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 56 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 76
Päivämäärä ja kellonaika
Voit päivittää tuotteen ajan
Päivämäärä ja kellonaika
-näytössä. Seuraava kuva ja taulukko opastavat
näytön käytössä.
1
3
2
4
Kaavio 3-12
Päivämäärä ja kellonaika
-näyttö
Taulukko 3-9
Päivämäärä ja kellonaika
Kuvan
kohta
Näytön alue
Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1
Nykyinen päivämäärä ja
Nykyinen kellonaika
Näyttää tuotteen päivämäärän ja kellonajan, jolloin sulautettu Web-palvelin
käynnistettiin. Jos jompikumpi näistä on väärin, järjestelmänvalvoja voi tehdä
korjauksen tuotteen ohjauspaneelin tai tämän HP EWS -sivun kautta.
2
Päivitä
Napsauttamalla tätä painiketta voit päivittää tuotteen näytössä olevan
päivämäärän ja kellonajan. Lisätietoja on kohdassa
Päivämäärän/kellonajan
muoto
.
3
Päivämäärän/kellonajan muoto
Napsauttamalla tätä painiketta voit avata näytön, jossa päivämäärän ja
kellonajan muoto valitaan.
4
Kellonajan korjaus
Napsauta tätä painiketta, jos haluat määrittää verkon aikapalvelimen
asetukset. Tämä toiminto määrittää kellonajan oikeaksi käyttämällä
valitsemaasi verkon aikapalvelinta. Lisätietoja on kohdassa
Kellonajan
korjaus
.
Päivämäärän/kellonajan muoto
Käytä
Päivämäärän/kellonajan muoto
-näyttöä haluamiesi päivämäärän (
Päivämäärän
muoto
-kohdassa) ja kellonajan (
Kellonajan muoto
-kohdassa) näyttömuotojen valitsemiseen.
Seuraavassa kuvassa näkyy
Päivämäärän/kellonajan muoto
-näyttö.
46
Luku 3
Laitteen määrittäminen Asetukset-näytöissä
FIWW
Sample