HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 55 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 76
Kieli
Kieli
-näytöstä voit valita kielen, jota käytetään HP EWS -palvelimen näytöissä. Seuraava kuva ja
taulukko opastavat näytön käytössä.
1
3
2
Kaavio 3-11
Kieli
-näyttö
VARO
Valitsemalla
Sivujen katselukieli: Laite
- tai
Valitse kieli
-vaihtoehdon voit vaihtaa
kielen, jota käytetään näyttöjen näyttämiseen kaikille HP EWS -palvelimen käyttäjille.
Taulukko 3-8
Kieli
Kuvan
kohta
Näytön alue
Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1
Sivujen katselukieli: Selain
(oletus)
Tällä toiminnolla saat selville Web-selaimessa käytetyn kielen.
HP EWS -näytöt näytetään samalla kielellä.
2
Sivujen katselukieli: Laite
Tällä toiminnolla saat selville laitteen ohjauspaneelissa käytetyn kielen.
HP EWS -näyttö näkyy samalla kielellä.
3
Valitse kieli
Valitse HP EWS -näyttöjen kieli seuraavista vaihtoehdoista:
English (englanti)
Français (ranska)
Deutsch (saksa)
Italiano (italia)
Español (espanja)
Svenska (ruotsi)
Dansk (tanska)
Norsk (norja)
Nederlands (hollanti)
Suomi
Português (portugali)
Huomautus
Oletuskieli on Web-selaimessa käytetty kieli. Jos selaimessa ja ohjauspaneelissa
käytetty kieli ei ole käytettävissä HP EWS -palvelimessa, oletuskieleksi valitaan englanti. Jos teet
muutoksia
Kieli
-näyttöön, tallenna muutokset napsauttamalla
Käytä
-painiketta.
FIWW
Kieli
45
Sample