HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 52 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 76
Muokkaa muita linkkejä
Muokkaa muita linkkejä
-näytössä voi lisätä viisi valittuihin Web-sivustoihin viittaavaa linkkiä tai
mukauttaa niitä. (Katso seuraava huomautus.) Nämä linkit näkyvät HP EWS-näytöissä
Muita
linkkejä
-ruudussa vasemmanpuoleisen siirtymispalkin alapuolella. Kolme pysyvää linkkiä (
hp instant
support
,
Tilaa tarvikkeita
ja
Tuotetuki
) on jo luotu valmiiksi. Seuraavassa esitellään näytön käyttöä
kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla.
Huomautus
Kun tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, voit luoda viisi lisälinkkiä. Jos
tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit luoda yhden lisälinkin.
3
1
2
Kaavio 3-9
Muokkaa muita linkkejä
-näyttö
Taulukko 3-7
Muokkaa muita linkkejä
Kuvan
kohta
Näytön alue
Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1
Lisää linkki
Lisää käyttäjän määrittämä linkki.
2
Käyttäjäkohtaiset linkit
Luettelee lisätyt käyttäjän määrittämät linkit. Voit poistaa linkkejä tämän alueen
avulla.
3
Muita linkkejä
hp instant support (hp:n
pikatuki)
Luo yhteys verkkoresursseihin, jotka auttavat
ongelmanratkaisussa. Verkkoresursseista saat
myös tietoja siitä, mitä lisäpalveluja tuotteeseen
on saatavilla. (Yksityiskohtaiset tiedot,
esimerkiksi sarjanumero-, virhetila- ja tilatiedot,
toimitetaan HP:n asiakaspalveluun. Hewlett-
Packard käsittelee näitä tietoja
luottamuksellisesti.)
Tilaa tarvikkeita
Siirry Web-sivuille, jonka avulla voit helposti tilata
tarvikkeita valitsemaltasi jälleenmyyjältä.
Tuotetuki
Hanki tuotetukea HP:n Web-sivustosta.
Oma palveluntarjoaja
Siirry oman palveluntarjoajan kotisivuille. Linkki
on näkyvissä vain, jos palveluntarjoaja on
määrittänyt sen.
Oma huoltoyhteyshenkilö
Siirry sivulle, jossa on tietoja oman
palvelusopimuksesi ehdoista ja rajoituksista.
42
Luku 3
Laitteen määrittäminen Asetukset-näytöissä
FIWW
Sample