HP Color LaserJet 3000 user manual download

You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 76
Kuvan kohta
Näytön alue
Alueella olevat tiedot tai toiminnot
Huomautus
Asetukset
-näytön
Suorat portit
-osa ei näy
näytössä, jos suorakytkentälaitteita ei tueta tai jos
HP EWS -palvelinta suoritetaan tällä hetkellä suoran yhteyden
kautta.
Taulukko 3-6
Tietosuoja (jatkoa)
FIWW
Tietosuoja
41
Sample