HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 50 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 76
Tietosuoja
Seuraava kuva ja taulukko opastavat
Tietosuoja
-näytön käytössä.
1
2
3
4
Kaavio 3-8
Tietosuoja
-näyttö
Taulukko 3-6
Tietosuoja
Kuvan kohta
Näytön alue
Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1
Määritä salasana
Kun määrität järjestelmänvalvojan salasanan, voit valvoa, ketkä voivat
käyttää sulautetun Web-palvelimen
Asetukset
- ja
Verkot
-välilehtiä. Kun
salasana on määritetty,
Kirjaudu
-linkin avaamiseen tarvitaan salasana.
Lisätietoja on kohdassa
Kirjautuminen
.
Jos haluat poistaa salasanan, tyhjennä
Uusi salasana
-kenttä, jätä
Vahvista
salasana
-kenttä tyhjäksi ja napsauta
Käytä
-painiketta.
2
Tulosta sivu
Kun valitset tämän,
Tiedot
-välilehdestä voidaan avata
Tulosta
-näyttö.
3
Laitteen tilasivun näyttö
Valitse ohjauspaneelin painikkeet, joiden haluat näkyvän
Laitteen
tila
-näytössä (
Tiedot
-välilehdessä).
4
Suorat portit
Valitse
Poista suorat portit käytöstä
, jos haluat estää järjestelmän suoran
käsittelyn ja tulostamisen käytöstä. Kun tämä asetus on valittu ja otettu
käyttöön, USB- ja IEEE 1284 -portit poistetaan käytöstä.
40
Luku 3
Laitteen määrittäminen Asetukset-näytöissä
FIWW
Sample