HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 47 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 76
Sähköpostikomentojen lähettäminen laitteeseen
Tuotteesta voi pyytää tietosivuja. Kun lähtevien ja tulevien sähköpostiviestien asetukset on määritetty,
tuote voi liittää sähköpostiviesteihin tietosivuja, esimerkiksi Tarvikkeiden tila -sivun tai Asetussivun. Voit
käyttää tätä toimintoa ongelmien ratkaisemiseen tai tarvikkeiden tilan tarkastamiseen.
Tietosivujen pyytäminen sähköpostiviestillä
Kun laadit tuotteeseen lähetettävää viestiä, sähköpostiohjelman
Vastaanottaja
-,
Lähettäjä
- ja
Aihe
-
kenttien tiedot on annettava oikein.
1
Ota lähtevä ja tuleva sähköposti käyttöön tämän luvun ohjeiden mukaan. (Lisätietoja on kohdassa
Sähköpostipalvelin
)
2
Luo tuotteeseen lähetettävä viesti sähköpostiohjelmalla seuraavasti:
a
Kirjoita
Vastaanottaja-kenttään tuotteen sähköpostiosoite. Käyttäjänimi ja siihen liitetty
tuotteen toimialuenimi (määritetään lähtevän postin asetuksissa) muodostavat tuotteen
sähköpostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sähköpostitilin käyttäjänimi on "tuote" ja POP3-
palvelimen nimi on "hp.com", tuotteen sähköpostiosoite on tuote@hp.com.
b
Sähköpostiohjelma lisää yleensä palautussähköpostiosoitteen
Lähettäjä
-kenttään
automaattisesti.
c
Kirjoita
Aihe
-kenttään liitettävän tekstin muodon ja sivun kuvaus. Voit pyytää Asetussivua,
Tarvikkeiden tila -sivua tai AutoSend-sivua. Jos esimerkiksi haluat liittää Asetussivun .HTML-
tiedostomuodossa, kirjoita seuraava teksti:
this.configpage?
configpage=email&format=html
.
Taulukko 3-4
Tietosivujen pyytäminen sähköpostiviestillä
Sivu
HTML-muoto
XML-muoto
Asetussivu
this.configpage?
configPage=email&format=html
this.configpage?
configPage=email&format=xml
Tarvikkeiden tila -sivu
this.configpage?
suppliesPage=email&format=html
this.configpage?
suppliesPage=email&format=xml
AutoSend-sivu
1
ei käytettävissä
this.configpage?
autosend=email&format=xml
1
AutoSend-sivua ei lähetetä sähköpostin lähettäjälle (yllä ilmoitetun kohdan 2b mukaisesti). Sivu lähetetään
sähköpostiosoitteeseen, joka on määritetty
Asetukset
-välilehden
AutoSend
-sivulla.
3
Napsauta
Lähetä
-painiketta.
Tuote etsii uusia sähköpostiviestejä kolmen minuutin välein. Kun tuote vastaanottaa sähköpostiviestin,
se luo vastauksen ja lähettää pyydetyt tiedot takaisin lähettäjän sähköpostiosoitteeseen (määritetty
alkuperäisen sähköpostiviestin
Lähettäjä
-kenttään).
Huomautus
Vastauksen palauttaminen sähköpostiohjelman saapuneiden sähköpostiviestien
kansioon voi kestää yhdestä minuutista useaan tuntiin, koska verkon viiveet ja organisaation
sähköpostipalvelin vaikuttavat palautusnopeuteen. Jos
Vastaanottaja
-,
Lähettäjä
- ja
Aihe
-
kenttien tiedot eivät ole oikeassa muodossa, tuote ei lähetä vastausviestiä.
FIWW
Hälytykset
37
Sample