HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 46 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 76
Kohdeluettelon määritysten testaaminen
1
Napsauta testattavan kohdeluettelon vieressä olevaa
Testaa
-painiketta. (Jos järjestelmään ei ole
asennettu pysyvää tallennuslaitetta, tässä ikkunassa voidaan testata vain yksi kohde.)
Näyttöön tulee seuraava ikkuna.
Kaavio 3-6
Hälytykset – testaus
-näyttö
2
Jos tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, valitse testattavat kohteet.
3
Palautusosoite on tuotteen sähköpostiosoite. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi
Palauteosoite
-
kenttään, jos haluat ottaa vastaan viestejä testihälytyksen perusteella havaituista virheistä (jos
esimerkiksi haluat ilmoituksen virheellisestä kohdeosoitteesta).
4
Kirjoita tarvittaessa
Omat tiedot (valinnainen)
-tekstikenttään lisätiedot, jotka liitetään
sähköpostihälytysviestin alkuun.
5
Napsauta
OK
-painiketta.
Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen
1
Jos olet määrittänyt monta kohdetta, voit poistaa kohteen tai kohdeluettelon napsauttamalla
poistettavan kohteen tai kohdeluettelon vieressä olevaa
Poista
-painiketta.
2
Vahvista poisto napsauttamalla
OK
-painiketta.
36
Luku 3
Laitteen määrittäminen Asetukset-näytöissä
FIWW
Sample