HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 45 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 76
Hälytysten asetusten määrittäminen
1
Tee jompikumpi seuraavista:
Luo uusi kohdeluettelo napsauttamalla
Uusi kohdeluettelo
-painiketta.
TAI
Muokkaa olemassa olevaa kohdeluetteloa napsauttamalla muokattavan luettelon vieressä
olevaa
Muokkaa
-painiketta.
Hälytykset – asetukset
-näyttö tulee näkyviin.
2
Jos tuotteeseen on asennettu pysyviä tallennuslaitteita, kirjoita
Luettelon nimi
-kenttään nimi,
esimerkiksi
Huolto
tai
Tarvikkeet
. (Jos pysyvää tallennuslaitetta
ei
ole asennettu, siirry kohtaan
3.)
3
Kirjoita hälytysten vastaanottajien sähköpostiosoitteet
Hälytyskohde
-kenttään.
Järjestelmänvalvojat voivat reitittää suurissa ympäristöissä sähköpostiosoitteita luettelopalvelimiin,
URL-osoitteisiin tai kannettaviin laitteisiin ja laajentaa näin hälytyksiä. Voit lisätä kohteita erottamalla
kohteet pilkulla tai puolipisteellä.
4
Valitse niiden hälytysten valintaruudut, jotka halutaan lähettää kohdeluettelon mukana. (Voit
tarkastella kaikkia tuotteessa käytettävissä olevia hälytyksiä napsauttamalla
Näytä kaikki
hälytykset
-painiketta.)
5
Määritä tarvittaessa yksittäisten hälytysten kynnysarvot.
Huolto- ja paperiratahälytysten kynnysarvot määritetään minuutteina. Tällöin kynnysarvo ilmoittaa
odotusajan, jonka jälkeen sähköpostihälytysviesti lähetetään. Voit esimerkiksi määrittää Lokero
auki -hälytyksen kynnysarvoksi 10 minuuttia, jolloin lokero on suljettava 10 minuutin kuluessa
lokeron lataamisesta tai tukoksen poistamisesta.
6
Voit valita
Valitse ohitettavat ohjauspaneelisanomat
-kohdassa viestit, joiden et halua näkyvän
tuotteen ohjauspaneelissa. Tämä asetus vaikuttaa vain viesteihin, jotka on valittu vastaanotettaviksi
hälytyksiksi.
Huomautus
Jos selain ei tue JavaScript-kieltä, sanomien ohittamisen valintaruutu on aina
valittu. Valintaruudun valinta vahvistetaan, kun lähetät sivun napsauttamalla
Käytä
-
painiketta. Jos ohitettaviksi valittuja hälytyksiä ei ole valittu,
Hälytykset - asetukset
-näyttö
latautuu uudelleen ja tuo näyttöön varoitusviestin, jossa ilmoitetaan, että käyttäjän on ensin
valittava sopivat hälytykset, jotta niiden näkyminen voidaan estää ohjauspaneelissa.
7
Valitse sähköpostihälytysviestiin lisättävät liitteet. Liitteitä voivat olla Tarvikkeiden tila -sivu,
Käyttötiedot, Asetussivu, Tapahtumalokisivu ja XML-tiedot-sivu. (Esimerkkejä sivuista on
Tiedot
-
välilehdessä.) Valitse
XML-tiedot
-asetus, jos vastaanotettavaksi kohteeksi on valittu automaattinen
tietokonejärjestelmä. Kaikki valitut kohteet liitetään sähköpostiviestiin. Jos valitset esimerkiksi
Käyttötiedot
- ja
Tapahtumalokisivu
-vaihtoehdot, vastaanotettavassa sähköpostiviestissä on
kaksi liitettä, eli yksi kullekin valinnalle. Jos valitset myös
XML-tiedot
-asetuksen, vastaanotetussa
sähköpostiviestissä on kolme liitettä. Yksi liitteistä sisältää käyttötiedot HTML-muodossa, toinen liite
sisältää tapahtumalokin HTML-muodossa ja kolmas liite sisältää pikatukitietoja .XML-
tiedostotunnisteella merkityssä tekstitiedostossa.
8
Tallenna tiedot napsauttamalla
OK
-painiketta.
9
Toista kohdat 1 - 7 jokaisen lisäluettelon tai -kohteen kohdalla.
Voit tarkistaa kohdeluettelon asetukset seuraavalla tavalla.
FIWW
Hälytykset
35
Sample