HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 42 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 76
Taulukko 3-3
Hälytykset
Kuvan kohta
Näytön alue
Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1
Kohdeluetteloiden
yhteenveto
Näyttää kaikkien kohteiden valintojen luettelon.
Luettelon nimi
-kenttä on
näkyvissä ainoastaan, jos tulostimeen on asennettu kiintolevy.
2
Muokkaa
Tee muutoksia kohteeseen tai kohdeluetteloon napsauttamalla tätä painiketta.
3
Testaa
Lähetä testihälytysviesti kohteeseen tai kohdeluetteloon napsauttamalla tätä
painiketta.
4
Poista
Poista kohde tai kohdeluettelo napsauttamalla tätä painiketta.
5
Uusi hälytyskohde (ilman
kiintolevyä)
Uusi kohdeluettelo
(kiintolevy asennettuna)
Napsauttamalla tätä painiketta voit määrittää laitteen lähettämään hälytyksiä
uuteen kohteeseen.
Laitteen Hälytykset-näytön käyttäminen
Kun tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, voit määrittää neljä luetteloa ja jokaiseen luetteloon
20 vastaanottajaa. Jos pysyvää tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit määrittää vain neljä
sähköpostiosoitetta.
Jos pysyvä tallennuslaite on asennettu, näyttöön
Muokkaa
- tai
Uusi kohdeluettelo
-painiketta
napsautettaessa tuleva
Hälytykset – Asetukset
-näyttö näyttää seuraavan kuvan kaltaiselta.
32
Luku 3
Laitteen määrittäminen Asetukset-näytöissä
FIWW
Sample