HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 41 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 76
Hälytykset
Hälytykset
-näytössä järjestelmänvalvojat voivat määrittää laitteen lähettämään ongelma- ja
tilahälytyksiä sähköpostin kautta. Kun tämä toiminto on määritetty, hälytys lähetetään automaattisesti
tarvikkeiden ja paperiradan tilaa koskevissa ongelmissa sekä silloin, kun laite tarvitsee huoltoa tai kun
käyttäjä tarvitsee ohjeita. Hälytysten vastaanottajia voi olla useita. Kukin vastaanottaja ottaa kuitenkin
vastaan ainoastaan tietyntyyppisiä hälytyksiä. Esimerkiksi järjestelmänvalvojan avustaja, jonka
tehtävänä on tilata tulostuskasetteja ja selvittää paperitukoksia, ottaa vastaan väriaineen vähyydestä
tai tukoksista ilmoittavat varoitusviestit. Ulkopuolinen palveluntarjoaja, joka on vastuussa pitkäikäisten
tarvikkeiden huollosta, saa puolestaan hälytyksiä esimerkiksi tuotteen huoltoon ja etu- tai takanitojan
lataamiseen liittyvistä asioista.
Kun laitteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, kuten kiintolevy, voit luoda 4 kohdeluetteloa ja
merkitä jokaiseen luetteloon jopa 20 vastaanottajaa. (Voit lähettää hälytyksiä vain neljään
sähköpostiosoitteeseen, jos tuotteessa ei ole pysyvää tallennuslaitetta.)
Jos valitset
Poista ohjauspaneelin tarvikkeiden tilailmoitukset
-asetuksen (käytettävissä
Hälytykset - asetukset
-näytössä, joka tulee näyttöön painettaessa
Uusi kohdeluettelo
-painiketta),
voit estää ohjauspaneelin
Tarvikkeet vähissä
- tai
Tarvikkeet lopussa
-ilmoitusten näkymisen. (Tämä
koskee vain mustaa tulostuskasettia.) Ohjauspaneelin viesti estetään vain, jos hälytyksistä jompikumpi
tai molemmat on aikaisemmin valittu vastaanotettaviksi.
Seuraavassa esitellään kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla, kuinka tätä näyttöä voi käyttää lähteiden
ja lähdeluetteloiden muokkaamiseen, testaamiseen ja poistamiseen.
Huomautus
Hälytykset toimivat vain, kun lähtevä sähköposti on käytössä. Tietoja lähtevien
sähköpostiviestien käyttöönottamisesta on kohdassa
Lähtevän sähköpostin asetukset
.
1
2
3
4
5
Kaavio 3-3
Hälytykset
-näyttö
FIWW
Hälytykset
31
Sample