HP Color LaserJet 3000 user manual download

You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 76
Sähköpostipalvelin
Sähköpostipalvelin
-näytössä voi määrittää lähtevien ja tulevien sähköpostiviestien asetuksia. Tuote
lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, esimerkiksi tuotehälytyksiä, tämän näytön asetusten
mukaan. Seuraavassa esitellään näytön käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla.
1
3
2
Kaavio 3-2
Sähköpostipalvelin
-näyttö
Taulukko 3-2
Sähköpostipalvelin
Kuvan kohta
Näytön alue
Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1
Lähtevä sähköposti
Määritä lähtevien sähköpostiviestien asetukset, jos aiot käyttää
hälytyksiä tai AutoSend-toimintoa. Lisätietoja on kohdassa
Sähköpostikomentojen lähettäminen laitteeseen
.
2
Laitteen sähköpostiosoite
Tämä on laitteen sähköpostiosoite, joka näkyy laitteen antamissa
hälytyksissä. Tätä sähköpostiosoitetta
ei
käytetä komentojen
lähettämiseen laitteeseen. Lisätietoja on kohdassa
Sähköpostikomentojen lähettäminen laitteeseen
.
3
Tuleva sähköposti (ei vaadita
sähköpostihälytyksissä)
Määritä saapuvan sähköpostin asetukset, jos aiot pyytää tietosivuja
laitteesta sähköpostitse. Lisätietoja on kohdassa
Sähköpostikomentojen lähettäminen laitteeseen
.
FIWW
Sähköpostipalvelin
29
Sample