HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 38 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 76
1
2
Kaavio 3-1
Määritä asetukset
-näyttö
Taulukko 3-1
Määritä asetukset
Kuvan kohta
Näytön alue
Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1
Valitse valikko
Tiedot
-valikko
Tulosta laitteen tietosivut, joilla on tietoja laitteesta ja
sen asetusten määrittämisestä.
Paperinkäsittely
-valikko
Määritä lokeroissa olevien materiaalien tyypit.
Määritä asetukset
-valikko
Määritä asetukset, joiden mukaan laite toimii. Tästä
valikosta voit määrittää laitteen ominaisuuksia,
esimerkiksi tulostuslaatuasetukset tai kohdelokerot.
Diagnostiikka
-valikko
Voit katsoa laitteen vianmäärityksessä tarvittavia
tietoja.
2
Plusmerkki (
)
Avaa alivalikot tai alakohdat napsauttamalla valikon vieressä olevaa plusmerkkiä tai
itse valikkoa.
Määritä asetukset -näytön valikkojen käyttäminen
Seuraava vaiheittainen ohje on
vain
esimerkki. Muita valikkokohteita voi määrittää samalla tavalla.
Tulosta asetussivu seuraavasti (esimerkki).
1
Valitse
Tiedot
.
2
Valitse avattavan tai tulostettavan tietosivun valintaruutu ja valitse sitten
Käytä
.
Huomautus
Tulostinohjaimet ja sovellusohjelmat ohittavat usein
Tulostus
- ja
Paperinkäsittely
-valikoissa määritetyt asetukset. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa
käyttöoppaassa. Kaikki muutokset näkyvät
Laitteen tila
-näytössä,
Asetussivu
-näytössä
sekä
Paperinkäsittely
-valikossa.
28
Luku 3
Laitteen määrittäminen Asetukset-näytöissä
FIWW
Sample