HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 37 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 76
3
Laitteen määrittäminen Asetukset-
näytöissä
Voit määrittää tuotteen asetukset omalla tietokoneellasi
Asetukset
-välilehden näyttöjen kautta.
Huomautus
Jotkin tuotteet eivät tue kaikkia näitä näyttöjä.
Seuraavassa taulukossa esitellään
Asetukset
-välilehden valikkokohdat ja näytöt, jotka avautuvat
napsautettaessa valikkokohtia.
Valikkokohta
Näytön otsikko
Määritä asetukset
Määritä asetukset
Sähköpostipalvelin
Sähköpostipalvelin
Hälytykset
Hälytykset
AutoSend
AutoSend
Tietosuoja
Tietosuoja
Muokkaa muita linkkejä
Muokkaa muita linkkejä
Tietoja laitteesta
Tietoja laitteesta
Kieli
Kieli
Päivämäärä ja kellonaika
Päivämäärä ja kellonaika
Herätysaika
Herätysaika
Rajoita värejä
Rajoita värejä
Määritä asetukset
Määritä asetukset
-näytöstä voi tulostaa laitteen tietosivut sekä määrittää laitteen asetukset
etäyhteyden kautta. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat näytön käytössä.
Jos laitteessasi on ohjauspaneelinäyttö, nämä valikot ja laitteen ohjauspaneelissa käytettävissä olevat
valikot ovat samanlaiset. Osa laitteen ohjauspaneelinäytöistä ei ole käytettävissä
HP EWS -palvelimessa. Lisätietoja laitteen tukemista valikoista on laitteen mukana toimitetuissa
käyttöoppaissa.
FIWW
Määritä asetukset
27
Sample