HP Color LaserJet 3000 user manual download

You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 76
Tulosta
Voit käyttää
Tulosta
-näyttöä yhden tiedoston tulostamiseen kerrallaan tuotteesta, joka tukee
HP EWS:ää. Tämä toiminto on kätevä esimerkiksi silloin, kun käytät kannettavaa tietokonetta, sillä
tulostamista varten ei tarvitse asentaa tulostinohjainta. Tulostaminen on mahdollista missä ja milloin
vain.
Voit tulostaa tulostuskelpoisia tiedostoja, kuten asiakirjoja, jotka on luotu Tulosta
tiedostoon -ohjainasetuksella. Tulostuskelpoisten tiedostojen nimen loppuosa on yleensä
esimerkiksi .PRN (Windows print-ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (Postscript), .PDF
(Adobe Portable Document Format) tai .TXT (tekstitiedosto).
Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.
Huomautus
Tulosta
-näyttö (ja vasemmalla oleva
Tulosta
-valikko) on käytettävissä vain, jos
se on otettu käyttöön
Asetukset
-välilehden
Tietosuoja
-näytössä. Lisätietoja on kohdassa
Tietosuoja
.
1
2
3
Kaavio 2-12
Tulosta
-näyttö
Taulukko 2-10
Tulosta
Kuvan kohta
Näytön alue
Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1
Laitteen tila
Näyttää laitteen tilan (samat tiedot näkyvät
Laitteen tila
-näytössä ja ohjauspaneelin
näytössä).
2
Tapa 1
Tulostaa kannettavaan tietokoneeseen, pöytätietokoneeseen tai verkon
tiedostopalvelimeen tallennetun tiedoston.
3
Tapa 2
Tulostaa verkon kautta käytettävän tiedoston.
24
Luku 2
Tuotteen tilan tarkasteleminen HP EWS -palvelimen Tiedot-näytöissä
FIWW
Sample