HP Color LaserJet 3000 user manual download

You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 76
Kuvan kohta
Näytön alue
Alueella olevat tiedot tai toiminnot
3
Työn loki
Näyttää lokin valitun työn käyttötiedot.
Työloki tyhjenee, kun laitteen virta
katkaistaan.
Jos laitteeseen on asennettu kiintolevy,
Työlokissa
näkyy enintään 7400 työtä.
Jos laitteeseen ei ole asennettu
kiintolevyä,
Työlokissa
näkyy enintään
32 työtä.
Voit selata lokia valitsemalla
Edellinen
tai
Seuraava
tai valitsemalla näytettävän
sivun. Näytetyt tiedot muuttuvat
selatessasi lokia.
4
Tyhjennä työn värinkäyttöloki
Voit poistaa värinkäyttölokin valitsemalla
Tyhjennä työloki
.
Taulukko 2-9
Työn värinkäyttöloki (jatkoa)
FIWW
Työn värinkäyttöloki
23
Sample