HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 32 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 76
Työn värinkäyttöloki
Työn värinkäyttöloki
-kohdassa voit tarkastella tulostimen käyttötietoja. Seuraavassa kuvassa ja
taulukossa on
Työn värinkäyttöloki
-kohdan käyttöohjeet.
1
2
3
4
Kaavio 2-11
Työn värinkäyttöloki
-näyttö
Taulukko 2-9
Työn värinkäyttöloki
Kuvan kohta
Näytön alue
Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1
Tulostintiedot
Tulostimen sarjanumero ja nimi.
2
Käyttö yhteensä
Näyttää käyttötietojen yhteenvedon
kaikista töistä, yksivärisistä sivuista ja
värillisistä sivuista sekä arkkien
kokonaismäärän.
22
Luku 2
Tuotteen tilan tarkasteleminen HP EWS -palvelimen Tiedot-näytöissä
FIWW
Sample