HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 31 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 76
Ohjauspaneeli
Jos tuotteessa on ohjauspaneeli, näet
Ohjauspaneeli
-näytössä tuotteen ohjauspaneelinäytön
sellaisena kuin se todellisuudessa on. Näytössä ilmoitetaan tuotteen tila, jolloin voit selvittää tuotteeseen
liittyviä ongelmia.
Huomautus
Näytön ulkonäkö voi vaihdella tuotteen mukaan.
Kaavio 2-10
Ohjauspaneelin kuva
-näyttö
FIWW
Ohjauspaneeli
21
Sample