HP Color LaserJet 3000 user manual download

You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 76
Kuvan kohta
Näytön alue
Alueella olevat tiedot tai toiminnot
Värinkohdistus suoritetaan, kun laitteeseen asetetaan uusia tulostuskasetteja.
Toiminto varmistaa, että eri kasettien kokojen väliset pienet erot eivät häiritse
tulostusta.
DMAX tarkoittaa kunkin tulostuskasetin värin tummuuden kalibrointia 100 %:n
kattavuudella. DHALF tarkoittaa myös kunkin tulostuskasetin värin tummuuden
kalibrointia, mutta siinä käytetään koko värien sijasta puolisävyjä. Puolisävytulostusta
käytettäessä väriaineen pisteet sijaitsevat kauempana toisistaan, ja väriainepeitto on
alle 100 %.
2
Värin tummuus
Näyttää syaanin, magentan, keltaisen ja mustan värin (CMYK) arvot vaaleille kohdille,
välisävyille ja varjoille.
3
Parametrit
Värilaitteita käytettäessä tietyt tulostukseen tai sähkövalokuvaukseen liittyvät
tulostusasetukset ovat erittäin tärkeitä laitteen tilan ja toimintojen tunnistamisen
kannalta. Sähkövalokuvausparametrit, joita käytetään tulostuslaadun virheiden
havaitsemiseen, selvittämiseen ja seuraamiseen, näytetään 272-soluisena
binaaritaulukkona, joka sisältää laitteen rekisteröimät asetukset. Nämä
rekisteröintitiedot näkyvät myös
Diagnostiikkasivu
-näytön alareunassa.
Taulukko 2-8
Diagnostiikkasivu (jatkoa)
FIWW
Diagnostiikkasivu
19
Sample