HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 28 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 76
Diagnostiikkasivu
Diagnostiikkasivu
-näyttö sisältää tietoja kalibroinnista, värin tummuudesta ja parametreista.
1
2
3
Kaavio 2-8
Diagnostiikkasivu
-näyttö
Taulukko 2-8
Diagnostiikkasivu
Kuvan kohta
Näytön alue
Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1
Kalibrointitiedot
Ilmoittaa edellisen värinkohdistuksen sivumäärän, edellisen värinkohdistuksen
sivumäärän päivämäärän, edellisen DMAX/DHALF-sivujen määrän (kierroksina) ja
edellisen DMAX/DHALF-sivumäärän päivämäärän.
18
Luku 2
Tuotteen tilan tarkasteleminen HP EWS -palvelimen Tiedot-näytöissä
FIWW
Sample