HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 26 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 76
Käyttötiedot
Käyttötiedot
-näytössä on tietoja siitä, mitä materiaalikokoja tuotteessa on käytetty ja mikä on näiden
käytettyjen kokojen tulostusmäärä. Sivulla on ilmoitettu myös tulostettujen kaksipuolisten tulosteiden
sivumäärä. Yhteismäärä lasketaan kertomalla tulosteiden yhteenlaskettu määrä yksikköjen määrällä.
Tämän näytön tietojen perusteella voi päätellä, kuinka paljon väriainetta ja paperia on syytä pitää
saatavilla. Seuraavassa esitellään näytön käyttöä kuvien ja taulukoiden avulla.
1
2
3
Kaavio 2-6
Käyttösivu
-näyttö (1/2)
Taulukko 2-6
Käyttösivu (1/2)
Kuvan
kohta
Näytön alue
Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1
Käyttömäärät (laskennalliset)
Ilmoittaa tulostettujen sivujen tyypit, tulostettujen yksipuolisten sivujen
lukumäärän, tulostettujen kaksipuolisten sivujen lukumäärän sekä
tulostettujen sivujen lukumäärän yhteensä.
2
Yksiköt
Yksikkö vastaa tavallista A4 (Letter) -kokoista arkkia. Muut koot ilmoitetaan
suhteessa tähän normaalikokoon. Molemmille puolille tulostettu A4
(Letter) -kokoinen sivu vastaa kahta yksikköä.
3
Kaksipuolinen 1 kuva
Kaksipuolinen 1 kuva
tarkoittaa sivuja, jotka on tulostettu kaksipuolisen
tulostustyön osana siten, että paperin toinen puoli on tyhjä.
5
4
Kaavio 2-7
Käyttösivu
-näyttö (2/2)
16
Luku 2
Tuotteen tilan tarkasteleminen HP EWS -palvelimen Tiedot-näytöissä
FIWW
Sample