HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 25 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 76
Tapahtumaloki
Tapahtumaloki
-näytössä näkyvät viimeisimmät tuotteeseen liittyvät tapahtumat, esimerkiksi tukokset,
palveluvirheet ja muut tulostinvirheet. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.
1
4
5
6
2
3
Kaavio 2-5
Tapahtumaloki
-näyttö
Taulukko 2-5
Tapahtumaloki
Kuvan kohta
Näytön alue
Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1
Nykyinen sivumäärä
Ilmoittaa tuotteella tähän asti tulostettujen sivujen määrän.
2
Numero
Ilmoittaa virheiden tapahtumisjärjestyksen. Suurin numero merkitsee
viimeisintä virhetapahtumaa.
3
Päivämäärä ja kellonaika
Ilmoittaa kunkin lokiin kirjatun tapahtuman päivämäärän ja kellonajan.
4
Sivujen määrä
Ilmoittaa tuotteella tulostettujen sivujen määrän virheen sattuessa. Jokainen
tuotteen tulostama Letter/A4-kokoinen sivu lasketaan yhdeksi tulostetuksi
sivuksi.
5
Tapahtuma
Näyttää tapahtumien sisäisen virhekoodin.
6
Kuvaus tai tulostinkieli
Antaa tapahtumista lyhyen kuvauksen.
FIWW
Tapahtumaloki
15
Sample