HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 24 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 76
Taulukko 2-4
Tarvikkeiden tila
Kuvan kohta
Näytön alue
Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1
Tulostuskasetin tiedot
Jos toiminto on käytettävissä, ilmoittaa väriaineen jäljellä olevan määrän
prosentteina sekä arvioidun jäljellä olevan sivumäärän, ennen kuin väriaine
loppuu; väriaineella tulostettujen sivujen yhteismäärän; väriaineen
sarjanumeron ja HP:n tuotenumeron sekä sen, onko väriaine lopussa.
jäljellä oleva käyttöikä prosentteina sekä arvio tulostettavissa olevasta
sivumäärästä ennen tarvikkeen tyhjenemistä
tarvikkeella käsiteltyjen sivujen kokonaismäärä
tarvikkeen sarjanumero ja HP:n tuotenumero
osoitus siitä, onko tarvike saavuttanut vähissä-tilan
Jos
Ohita kun lopussa
-asetus on otettu käyttöön tuotteen
ohjauspaneelissa ja tarvike on kulutettu loppuun, näyttöön tulee ilmoitus,
että kasettia on käytetty ohitusasetuksen kanssa.
Huomautus
Jos laitteeseen on asetettu muu kuin HP-tarvike,
laitteen tiedot eivät ehkä ole käytettävissä. Lisäksi näyttöön
saattaa tulla varoitusviesti muiden kuin HP-tarvikkeiden
käyttämiseen liittyvistä riskeistä. Käytettävissä ei ole muita
tarvikkeen tilasta.
2
Tilaa tarvikkeita -linkki
Tällä toiminnolla voit muodostaa yhteyden Web-sivulle, jonka kautta voit
helposti tilata tarvikkeita valitsemaltasi jälleenmyyjältä.
14
Luku 2
Tuotteen tilan tarkasteleminen HP EWS -palvelimen Tiedot-näytöissä
FIWW
Sample