HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 23 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 76
Tarvikkeiden tila
Tarvikkeiden tila
-näytössä on tarkempia tietoja tarvikkeista sekä alkuperäisten HP-tarvikkeiden
tuotenumerot. (Pidä tuotenumerot käden ulottuvilla, kun tilaat tarvikkeita.) Seuraava kuva ja taulukko
opastavat näytön käytössä.
2
1
Kaavio 2-4
Tarvikkeiden tila
-näyttö
FIWW
Tarvikkeiden tila
13
Sample