HP Color LaserJet 3000 user manual download

You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 76
Taulukko 2-3
Asetussivu (2/2)
Kuvan kohta
Näytön alue
Alueella olevat tiedot tai toiminnot
4
Tietosuoja
Ilmoittaa ohjauspaneelin lukituksen,
levyn kirjoitussuojausasetusten ja
suorakytkentäporttien (USB- tai
rinnakkaisportit) tilan.
Voit muuttaa suorakytkentäporttien
tilaa
Asetukset
-välilehden
Tietosuoja
-
näytöllä valitsemalla
Poista suorat
portit käytöstä
-valintaruudun tai
poistamalla sen valinnan.
5
Paperilokerot ja lisävarusteet
Ilmoittaa tuotteen lokeroihin määritetyn
materiaalin koon ja tyypin. Tässä
ilmoitetaan myös tuotteeseen
mahdollisesti asennetut lisälaitteet,
esimerkiksi kääntöyksikkö tai jokin muu
paperinkäsittelylaite.
6
Kalibrointitiedot
Ilmoittaa edellisen värinkohdistuksen
sivumäärän, edellisen
värinkohdistuksen sivumäärän
päivämäärän, edellisen DMAX/DHALF-
sivujen määrän (kierroksina) ja edellisen
DMAX/DHALF-sivumäärän
päivämäärän.
Värinkohdistus suoritetaan, kun
laitteeseen asetetaan uusia
tulostuskasetteja. Toiminto varmistaa,
että eri kasettien kokojen väliset pienet
erot eivät häiritse tulostusta.
DMAX tarkoittaa kunkin tulostuskasetin
värin tummuuden kalibrointia 100 %:n
kattavuudella. DHALF tarkoittaa myös
kunkin tulostuskasetin värin tummuuden
kalibrointia, mutta siinä käytetään koko
värien sijasta puolisävyjä.
Puolisävytulostusta käytettäessä
väriaineen pisteet sijaitsevat kauempana
toisistaan, ja väriainepeitto on alle
100 %.
7
Värin tummuus
Näyttää syaanin, magentan, keltaisen ja
mustan värin (CMYK) arvot vaaleille
kohdille, välisävyille ja varjoille.
12
Luku 2
Tuotteen tilan tarkasteleminen HP EWS -palvelimen Tiedot-näytöissä
FIWW
Sample