HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 21 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 76
Kuvan kohta
Näytön alue
Alueella olevat tiedot tai toiminnot
Näyttää DIMM- ja EIO-paikkoihin asennetut lisävarusteet.
Näyttää USB-laitteet, jotka voidaan liittää tulostimeen, jota
käytetään USB-isäntäohjaimena. Tällaisia ovat esimerkiksi
massamuistilaitteet, korttien lukulaitteet ja näppäimistöt.
3
Muisti
Ilmoittaa muistitiedot sekä tietoja PCL DWS (Driver Work
Space) -ohjaimesta ja resursseista.
5
6
7
4
Kaavio 2-3
Asetussivu
-näyttö (2/2)
Taulukko 2-2
Asetussivu (1/2) (jatkoa)
FIWW
Asetussivu
11
Sample