HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 20 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 76
Asetussivu
Asetussivu
-näytössä voit tarkastella tuotteen nykyisiä asetuksia, selvittää vikoja ja tarkastaa asennetut
valinnaiset lisävarusteet, kuten DIMM (Dual Inline Memory Module) -moduulit. Seuraavassa esitellään
näytön käyttöä kuvan ja taulukkojen avulla.
1
2
3
Kaavio 2-2
Asetussivu
-näyttö (1/2)
Taulukko 2-2
Asetussivu (1/2)
Kuvan kohta
Näytön alue
Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1
Tietoja laitteesta
Ilmoittaa laitteen nimen, sarjanumeron, versionumerot sekä muita
tietoja.
2
Asennetut kielet ja
lisävarusteet
Näyttää seuraavat tiedot:
Näyttää kaikkien tuotteeseen (ulkoinen tai sisäinen Jetdirect)
liitettyjen verkkolaitteiden versiotiedot ja TCP/IP-osoitteet.
Näyttää kaikki asennetut tulostinkielet (esimerkiksi printer command
language [PCL] ja PostScript® [PS]).
10
Luku 2
Tuotteen tilan tarkasteleminen HP EWS -palvelimen Tiedot-näytöissä
FIWW
Sample