HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 99 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 146
Utskriftsproblem
Problem med utskriftskvalitet
Ibland uppstår det problem med utskriftskvaliteten. Med hjälp av informationen i avsnitten nedan kan
du identifiera och lösa problemen.
Förbättra utskriftskvaliteten
Förhindra problem med utskriftskvaliteten med hjälp av kvalitetsinställningarna.
Förstå inställningarna för utskriftskvalitet
Inställningarna för utskriftskvalitet påverkar hur ljus eller mörk utskriften blir och hur grafiken skrivs ut.
Du kan också optimera utskriftskvaliteten för olika typer av utskriftsmaterial med hjälp av inställningarna
för utskriftskvalitet.
Du kan ändra inställningarna i enhetsegenskaperna på så sätt att de passar den typ av utskrifter du gör.
Följande inställningsalternativ kan finnas, beroende på vilken skrivardrivrutin du använder:
600 dpi
Anpassad:
Resultatet blir detsamma som med standardinställningen, men du kan ändra skalan.
OBS!
När upplösningen ändras, ändras eventuellt också textens formatering.
Ändra inställningar för utskriftskvalitet tillfälligt
Om du bara vill ändra inställningarna för utskriftskvaliteten för det aktuella programmet öppnar du
Skrivarinställningar
i programmet som du skriver ut från.
Ändra utskriftskvalitet för alla kommande utskrifter
För Windows 98, Windows 2000 och Windows Me:
1.
Klicka på
Start
i Windows aktivitetsfält, välj
Inställningar
och klicka sedan på
Skrivare
.
2.
Högerklicka på enhetens ikon.
3.
Klicka på
Egenskaper
(i Windows 2000 kan du också klicka på
Utskriftsinställningar
).
4.
Ändra inställningarna och klicka på
OK
.
För Windows XP:
1.
Klicka på
Start
i Windows aktivitetsfält, välj
Kontrollpanelen
och klicka sedan på
Skrivare och
fax
.
2.
Högerklicka på enhetens ikon.
3.
Klicka på
Egenskaper
eller på
Utskriftsinställningar
.
4.
Ändra inställningarna och klicka på
OK
.
SVWW
Utskriftsproblem
87
Sample
This manual is suitable for devices