HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 94 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 94 of 146
Åtgärda papper som fastnat
Ibland kan ett papper eller annat material fastna när ett dokument skrivs ut. Bland orsakerna finns
följande:
Inmatningsfacken är felaktigt laddade eller överfulla.
Fack 2 eller extrafack 3 har öppnats under pågående utskrift.
För många ark har samlats i utmatningsområdet eller har blockerat ett utmatningsområde.
Materialet som används uppfyller inte HP:s specifikationer. Mer information finns i
Specifikationer
för utskriftsmaterial
.
Materialet har förvarats i en miljö som var för fuktig eller för torr. Mer information finns i
Specifikationer för utskriftsmaterial
.
Titta efter trassel
Papperstrassel kan förekomma på följande ställen:
Inuti skrivaren. Mer information finns i
Åtgärda trassel inuti skrivaren
.
I inmatningsområden. Mer information finns i
Så här tar du bort trassel från fack 2 eller extrafack 3
.
I utmatningsområdet. Mer information finns i
Så här tar du bort trassel från det övre
utmatningsfacket
.
Ta bort det papper som fastnat med hjälp av anvisningarna på följande sidor. Om du inte vet var papperet
har fastnat ska du först titta inuti skrivaren.
Det kan finnas lös toner kvar i skrivaren efter det att ett papper har fastnat. Det bör försvinna när några
ark har skrivits ut.
Varje avsnitt nedan motsvarar ett område där papperstrassel kan uppstå. Åtgärda trasslet med hjälp av
följande steg. Vid alla typer av papperstrassel tar du tag i pappret i båda hörnen och drar sakta för att
ta bort pappret.
82
Kapitel 8
Problemlösning
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices