HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 93 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 146
Meddelande på kontrollpanelen
Beskrivning
Rekommenderad åtgärd
Om ett överspänningsskydd används tar du
bort det. Koppla enheten direkt till ett
vägguttag. Starta enheten med
strömbrytaren.
Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Mer information finns i
HP Kundtjänst
och i broschyren som fanns i
kartongen.
55.1 Fel
59.A0 Fel
54.1C Fel
Ett internt maskinvarufel har uppstått i
enheten.
Stäng av strömmen med strömbrytaren,
vänta i minst 30 sekunder och starta sedan
enheten igen.
Om ett överspänningsskydd används tar du
bort det. Koppla enheten direkt till ett
vägguttag. Starta enheten med
strömbrytaren.
Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Mer information finns i
HP Kundtjänst
och i broschyren som fanns i
kartongen.
57 Fläktfel
Slå av och på
Ett problem med den interna fläkten i enheten
har uppstått.
Stäng av strömmen med strömbrytaren,
vänta i minst 30 sekunder och starta sedan
enheten igen.
Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Mer information finns i
HP Kundtjänst
och i broschyren som fanns i
kartongen.
79 Fel
Slå av och på
Ett internt fel med den fasta programvaran
har uppstått i enheten.
Stäng av strömmen med strömbrytaren,
vänta i minst 30 sekunder och starta sedan
enheten igen.
Om ett överspänningsskydd används tar du
bort det. Koppla enheten direkt till ett
vägguttag. Starta enheten med
strömbrytaren.
Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Mer information finns i
HP Kundtjänst
och i broschyren som fanns i
kartongen.
Tabell 8-2
Meddelanden om allvarliga fel (fortsättning)
SVWW
Meddelanden på kontrollpanelen
81
Sample
This manual is suitable for devices