HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 92 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 92 of 146
Meddelande på kontrollpanelen
Beskrivning
Rekommenderad åtgärd
Papper tas ej
Tryck på [
]
Skrivarmotorn plockade inte upp
utskriftsmaterial.
Kontrollera att utskriftsmaterialet i fack 1
ligger tillräckligt långt in. Kontrollera sedan att
stöden för papperslängden i fack 2 eller
extrafack 3 stämmer med materialstorleken.
Lägg in materialet i inmatningsfacket igen
och tryck på
(
Välj
) för att fortsätta med
utskriften.
Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Mer information finns i
HP Kundtjänst
och i broschyren som fanns i
kartongen.
Trassel i <>
(<> visar det område där trasslet har uppstått)
Papper har fastnat i enheten.
Ta bort papper från det område som anges
på kontrollpanelen. Utskriften fortsätter. Om
inte, skriver du ut igen.
Meddelanden om allvarliga fel
Meddelanden om allvarliga fel anger någon typ av svårartat problem. Det kan hjälpa att starta om
enheten. Om felet fortfarande kvarstår kan enheten behöva service.
Meddelanden om allvarliga fel
Tabell 8-2
Meddelanden om allvarliga fel
Meddelande på kontrollpanelen
Beskrivning
Rekommenderad åtgärd
50 Fixeringsfel
Ett internt maskinvarufel har uppstått i
enheten.
Stäng av enheten. Vänta i minst 25 minuter
och sätt sedan på enheten igen.
Om ett överspänningsskydd används tar du
bort det. Koppla enheten direkt till ett
vägguttag. Starta enheten med
strömbrytaren.
Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Mer information finns i
HP Kundtjänst
och i broschyren som fanns i
kartongen.
51 Laserfel
Ett internt maskinvarufel har uppstått i
enheten.
Stäng av strömmen med strömbrytaren,
vänta i minst 30 sekunder och starta sedan
enheten igen.
Om ett överspänningsskydd används tar du
bort det. Koppla enheten direkt till ett
vägguttag. Starta enheten med
strömbrytaren.
Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Mer information finns i
HP Kundtjänst
och i broschyren som fanns i
kartongen.
52 Skannerfel
Ett internt maskinvarufel har uppstått i
enheten.
Stäng av strömmen med strömbrytaren,
vänta i minst 30 sekunder och starta sedan
enheten igen.
Tabell 8-1
Varningsmeddelanden (fortsättning)
80
Kapitel 8
Problemlösning
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices