HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 91 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 91 of 146
Meddelanden på kontrollpanelen
De flesta meddelandena på kontrollpanelen är avsedda att hjälpa användaren med en viss uppgift.
Meddelandena innehåller den aktuella operationens status och eventuellt sidräkning på den andra
raden. När enheten skriver data visar kontrollpanelen den här statusen. Dessutom visas varningar och
felmeddelanden om det har uppstått situationer som måste åtgärdas.
Varningsmeddelanden
Ibland visas varningsmeddelanden som kan kräva att användaren bekräftar meddelandet genom att
trycka på
(
Välj
) för att fortsätta eller trycka på
(
Avbryt utskrift
) för att avbryta utskriftsjobbet. När
vissa varningar visas slutförs inte utskriften eller också blir kvaliteten dålig. Om ett meddelande gäller
utskrift och funktionen för automatisk fortsättning är aktiv och om användaren inte bekräftar
meddelandet inom tio sekunder görs ett försök att fortsätta utskriften automatiskt.
Varningsmeddelanden
Tabell 8-1
Varningsmeddelanden
Meddelande på kontrollpanelen
Beskrivning
Rekommenderad åtgärd
10.000x Fel på förbrukningsmat.
E-etiketten går inte att läsa eller också sitter
tonerkassetten fel.
1.
Installera tonerkassetten igen.
2.
Starta om enheten.
3.
Om problemet kvarstår byter du
kassetten.
Byt ut förb.mat.
Åsidosättning
Ett förbrukningsmaterial håller på att ta slut
och kan leda till otillfredsställande
utskriftskvalitet.
Fyll på det förbrukningsmaterial som håller på
att ta slut.
Enhetsfel
Tryck på [
]
Ett internt fel har uppstått i enheten.
Tryck på
(
Välj
) för att fortsätta jobbet.
Inst. rensade
Jobbinställningarna har rensats på enheten.
Ange jobbinställningarna igen.
Kommunikations-
fel med motorn
Ett internt kommunikationsfel har uppstått i
enheten.
Det här är enbart ett varningsmeddelande.
Utskriftsresultatet kan påverkas.
Minne snart slut
Tryck på [
]
Minnet i enheten är nästan fullt.
Slutför operationen eller avbryt genom att
trycka på
(
Välj
).
Dela upp dokumentet i mindre delar, som var
och en innehåller färre sidor.
Ogilt. drivrutin
Du använder fel skrivardrivrutin.
Välj rätt drivrutin för enheten igen.
Ogiltig angiv.
Ogiltiga data eller ett ogiltigt svar.
Ändra posten.
Otillåten gul
Otillåten magenta
Otillåten cyanblå
Otillåten svart
En förbrukningsartikel som inte är från HP har
installerats. En av de här fyra meddelandena
visas tills HP-förbrukningmaterialet har
installerats eller du har tryckt på
(
Välj
).
Om du har köpt förbrukningsmaterial som du
trodde var en äkta HP-produkt, ringer du till
HP:s telefonlinje för bedrägerier på
1-877-219-3183 (endast USA). Service och
reparationer på grund av material som inte är
från HP omfattas inte av HP:s garanti.
Tryck på
(
Välj
) för att fortsätta med
utskriften.
SVWW
Meddelanden på kontrollpanelen
79
Sample
This manual is suitable for devices