HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 9 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 146
Alternativ för raster
.............................................................................................
48
Kantkontroll
........................................................................................................
48
RGB-färg
............................................................................................................
49
Neutrala gråtoner
...............................................................................................
49
Matcha färger
......................................................................................................................................
50
5
Hur gör jag?
Skriva ut: Hur gör jag?
.........................................................................................................................
52
Skriva ut på specialmaterial, till exempel glättat papper eller fotopapper
...........................
52
Skriva ut på båda sidorna av papperet
...............................................................................
53
Skriva ut kuvert och egna pappersstorlekar
.......................................................................
54
Ändra enhetens utskriftsinställningar, till exempel utskriftskvalitet, i
HP Verktygslådan
...............................................................................................................
54
Skriva ut färgdokument från datorn i svartvitt
.....................................................................
55
Alternativ för att ändra färg
.................................................................................................
55
Övrigt: Hur gör jag?
.............................................................................................................................
56
Byta tonerkassett
................................................................................................................
56
Så här ändrar du tonerkassetten
........................................................................
56
6
Hantera skrivaren
Specialsidor
.........................................................................................................................................
60
Demosida
............................................................................................................................
60
Konfigurationssida
..............................................................................................................
60
Statussida för förbrukningsmaterial
....................................................................................
61
Menykarta
............................................................................................................................................
63
HP Verktygslådan
................................................................................................................................
64
Operativsystem som kan användas
....................................................................................
64
Webbläsare som kan användas
.........................................................................................
64
Så här öppnar du HP Verktygslådan
..................................................................................
64
Fliken Status
.......................................................................................................................
65
Fliken Felsökning
................................................................................................................
65
Fliken Varningar
..................................................................................................................
66
Sidan Ställa in statusvarningar
...........................................................................
66
Fliken Dokumentation
.........................................................................................................
66
Enhetsinställning
.................................................................................................................
66
Andra länkar
.......................................................................................................................
66
7
Underhåll
Hantera förbrukningsmaterial
..............................................................................................................
68
Kontrollera och beställa förbrukningsmaterial
.....................................................................
68
Kontrollera status och beställa med hjälp av kontrollpanelen
............................
68
Kontrollera och beställa med hjälp av HP Verktygslådan
..................................
68
Förvara förbrukningsmaterial
..............................................................................................
68
Byt ut och återvinn förbrukningsmaterial
............................................................................
69
HP:s principer gällande produkter som inte är tillverkade av HP
........................................
69
Återställa skrivaren för produkter som inte kommer från HP
.............................
69
HP:s webbplats om bedrägerier
.........................................................................................
69
Åsidosätt byt ut material
......................................................................................................................
70
Konfiguration
.......................................................................................................................
70
SVWW
vii
Sample
This manual is suitable for devices