HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 89 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 146
Felsökningsprocessen
Lös problemen med enheten med hjälp av kontrollistan för felsökning.
Kontrollista för felsökning
Följ stegen nedan när du försöker lösa ett problem med enheten.
Steg
Verifiering
Problem
Lösningar
1
Är strömmen påslagen?
När skrivaren är kopplad
till en jordad strömkälla,
visar kontrollpanelen
texten
Hewlett-Packard
och lamporna Redo och
Åtgärda blinkar. Sedan
visas texten
Initierar
och
därefter
Redo
. Då lyser
endast den gröna lampan.
Ingen ström på grund av fel i eluttaget,
på kabeln, strömbrytaren eller en
säkring.
1.
Kontrollera att enheten är ansluten.
2.
Kontrollera att strömkabeln
fungerar och att strömbrytaren är
påslagen.
3.
Kontrollera strömkällan genom att
koppla enheten direkt till ett
vägguttag eller ett annat eluttag.
4.
Testa uttaget eller anslut skrivaren
till uttaget för att verifiera att uttaget
fungerar.
2
Visas
Redo
kontrollpanelen?
Kontrollpanelen bör
fungera utan några
felmeddelanden.
Ett fel visas på kontrollpanelen.
En lista över vanliga meddelanden finns
i
Meddelanden på kontrollpanelen
.
Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Mer information finns i
HP Kundtjänst
och i broschyren som
fanns i kartongen.
3
Skrivs
informationssidor ut?
Skriv ut en
konfigurationssida.
Ett fel visas på kontrollpanelen.
En lista över vanliga meddelanden finns
i
Meddelanden på kontrollpanelen
.
Utskriftsmaterialet flyttas inte jämnt
genom pappersbanan.
Rensa pappersbanan.
Dålig utskriftskvalitet.
Mer information finns i
Problem med
utskriftskvalitet
.
Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Mer information finns i
HP Kundtjänst
och i broschyren som
fanns i kartongen.
4
Skriver enheten ut från
datorn?
Anslut USB-kabeln till
enheten och datorn.
Skicka en utskrift med
hjälp av ett
ordbehandlingsprogram
till enheten.
Programvaran har inte installerats
korrekt eller också har ett fel uppstått
under installationen av programvaran.
Avinstallera och installera om
programvaran. Kontrollera att du
använder rätt installationsprocedur och
rätt portinställning.
Kabeln har inte anslutits rätt.
Anslut kabeln igen.
Fel drivrutin har valts.
Välj rätt drivrutin.
Andra enheter har anslutits till USB-
porten.
Koppla bort de andra enheterna och
skriv ut igen.
Det finns ett problem med portdrivrutinen
i Microsoft Windows.
Avinstallera och installera om
programvaran. Kontrollera att du
använder rätt installationsprocedur och
rätt portinställning.
Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Mer information finns i
SVWW
Felsökningsprocessen
77
Sample
This manual is suitable for devices