HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 85 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 146
Kalibrera skrivaren
Skrivaren kalibreras automatiskt med jämna mellanrum. Du kan ange inställningar för kalibrering
med HP Verktygslådan.
Skillnader i miljö eller gamla tonerkassetter kan ge fluktueringar i bildtäthet. Skrivaren kompenserar för
det här med hjälp av bildstabiliseringskontroll. Skrivaren kalibreras automatiskt med jämna mellanrum
så att högsta möjliga utskriftskvalitetet kan bibehållas. Du kan ange inställningar för kalibrering med
HP Verktygslådan.
Skrivaren kalibreras inte om en utskrift har påbörjats. Den väntar tills utskriften slutförts innan kalibrering
eller rengöring tar vid. När skrivaren kalibreras gör den en paus i utskriften tills kalibreringen har slutförts.
Kalibrera skrivaren på skrivaren
1.
Om du vill kalibrera från skrivaren, trycker du på
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) tills meddelandet
Systeminställn.
syns på kontrollpanelen.
2.
Tryck på
(
Välj
).
3.
Tryck på
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) tills texten
Utskriftskval.
visas.
4.
Tryck på
(
Välj
).
5.
Tryck på
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) tills texten
Kalibrera färg
visas.
6.
Tryck på
(
Välj
).
7.
Tryck på
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) tills texten
Kalibrera nu
visas.
8.
Tryck på
(
Välj
).
9.
Tryck på
(
Välj
) för att bekräfta
Kalibrera nu
.
Så här kalibrerar du skrivaren från HP Verktygslådan
OBS!
Den här proceduren gäller endast för operativsystemet Windows.
1.
Öppna HP Verktygslådan på ett av följande sätt:
Dubbelklicka på ikonen för
HP Verktygslådan
.
Start
-menyn pekar du på
Program
, peka på
HP
, peka på
HP Color LaserJet 1600
och
klicka på
HP Color LaserJet 1600 Verktygslådan
.
2.
Klicka på fliken
Felsökning
och klicka sedan på
Felsökningsverktyg
(på vänster sida av
skärmen).
3.
I avsnittet Kalibrering klickar du på
Kalibrera nu
.
SVWW
Kalibrera skrivaren
73
Sample
This manual is suitable for devices