HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 81 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 146
Förvara produkten i horisontellt läge.
Förvara produkten mörkt och torrt och inte i närheten av värme- och magnetkällor.
Byt ut och återvinn förbrukningsmaterial
Om du vill installera en ny HP-tonerkassett följer du instruktionerna som medföljer den nya produkten
eller läser mer i
Starthandboken
.
Om du vill återvinna förbrukningsmaterial placerar du den använda produkten i förpackningen som den
levererades i. Använd den bifogade returetiketten för att skicka tillbaka det förbrukade materialet till HP
för återanvändning. Om du vill veta mer läser du i återvinningsguiden som följer med alla nya
förbrukningsartiklar från HP. Mer information om HP:s program för återvinning av utskriftsmaterial finns
i
Förbrukningsmaterial till HP LaserJet
.
HP:s principer gällande produkter som inte är tillverkade av HP
Hewlett-Packard Company rekommenderar att du inte använder produkter som inte kommer från HP,
vare sig de är nya eller omarbetade. Eftersom de inte är HP-produkter har HP inget inflytande över deras
utförande eller kvalitet. Service och reparation som måste genomföras p.g.a. användning av produkter
som inte kommer från HP, täcks
inte
av skrivargarantin.
När du sätter i en produkt i skrivaren får du veta om produkten inte är en äkta HP-produkt. Om du sätter
i en äkta HP-produkt som har nått en låg nivå i en annan skrivare från HP, identifierar skrivaren produkten
som en produkt som inte kommer från HP. Sätt helt enkelt i produkten i den ursprungliga skrivaren för
att aktivera HP:s egenskaper och funktioner på nytt.
Återställa skrivaren för produkter som inte kommer från HP
När du installerar en tonerkassett som inte kommer från HP, blinkar lampan bredvid tonerkassetten som
du bytte ut och varningslampan lyser. Om du vill skriva ut med det här förbrukningsmaterialet trycker
du på
(
Välj
) första gången som du installerar det här förbrukningsmaterialet som inte kommer från
HP. Statusmästarna visar inte när produkten håller på att ta slut eller är tom.
VIKTIGT
Skrivaren avbryter inte utskriften när den här typen av förbrukningsmaterial är tom.
Om skrivaren skriver ut med en tom tonerkassett kan det resultera i skador på skrivaren. Mer
information finns i
Hewlett-Packard begränsad garanti
och
Begränsad garanti för tonerkassett
.
HP:s webbplats om bedrägerier
Besök HP:s webbplats om bedrägerier på
go/anticounterfeit
om mätarna för status
på förbrukningsmaterial eller HP Verktygslådan anger att tonerkassetten inte är från HP, trots att du tror
att den är det.
SVWW
Hantera förbrukningsmaterial
69
Sample
This manual is suitable for devices