HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 80 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 146
Hantera förbrukningsmaterial
Information om garantier för de här förbrukningsmaterialen finns i
Begränsad garanti för tonerkassett
.
Kontrollera och beställa förbrukningsmaterial
Du kan kontrollera status för förbrukningsmaterial i kontrollpanelen, genom att skriva ut en statussida
för förbrukningsmaterial eller via HP Verktygslådan. Hewlett-Packard rekommenderar att du beställer
ersättningskassetter när du får ett meddelande om låg nivå på en tonerkassett. Meddelandet visas när
ungefär två veckor av användningstiden återstår. När du använder en ny, äkta tonerkassett från HP,
kan du få följande information om förbrukningsmaterialen:
Hur mycket av tonerkassetten som återstår
Beräknat antal återstående sidor
Antal utskrivna sidor
Annan information om förbrukningsmaterial
Kontrollera status och beställa med hjälp av kontrollpanelen
Gör något av följande:
Kontrollera statuslamporna på skrivarens kontrollpanel. De här mätarna visar när en tonerkassett
har lite eller inget tonerpulver kvar. Lamporna visar även när en tonerkassett som inte kommer från
HP installeras första gången.
Du skriver ut statussidan för förbrukningsmaterial från skrivaren genom att välja
Rapporter
,
Status
förbrukn.mat.
och sedan
Skriv ut statussidan för förbrukningsmaterial
. Mer information finns
i
Statussida för förbrukningsmaterial
.
Om nivåerna är låga kan du beställa förbrukningsmaterial genom din lokala HP-återförsäljare per telefon
eller på Internet. Information om artikelnummer finns i
Information om tillbehör och beställning
.
Information om hur du beställer på Internet finns på
go/ljsupplies
.
Kontrollera och beställa med hjälp av HP Verktygslådan
Du kan konfigurera HP Verktygslådan så att du får veta när förbrukningsmaterialet håller på att ta slut.
Du kan välja om du vill få meddelanden i popup-fönster eller som aktivitetsfältsikoner. Om du vill beställa
förbrukningsmaterial med HP Verktygslådan klickar du på
Beställ förbrukningsmaterial
i området
Andra länkar
. Det måste finnas en Internet-anslutning om du ska kunna besöka webbplatsen.
Mer information finns i
HP Verktygslådan
.
Förvara förbrukningsmaterial
Så här förvarar du tonerkassetter:
Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen innan den ska användas.
VIKTIGT
För att undvika skador på tonerkassetten bör den inte utsättas för ljus i mer än
några minuter.
Mer information om temperaturintervall för yttre förhållanden och förvaringsförhållanden finns i
Tabell C-4 Miljöspecifikationer
.
68
Kapitel 7
Underhåll
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices