HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 8 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 146
Förbrukningsmätare för svart, gult, cyan och magenta
......................................
21
Förstå skrivarstatusen
........................................................................................................
21
Knappen Avbryt utskrift
......................................................................................
21
Varningslampa
...................................................................................................
21
Lampan Redo
.....................................................................................................
21
Knappen Redo och knappen Välj
.......................................................................
22
Vänsterpil och högerpil
.......................................................................................
22
3
Utskriftsåtgärder
Fylla på fack
........................................................................................................................................
24
Fylla på fack 1
.....................................................................................................................
24
Så här fyller du på fack 1
...................................................................................
24
Inmatningsfack 2 eller extrafack 3
......................................................................................
25
Så här lägger du i material i fack 2 eller extrafack 3
..........................................
25
Skriva ut på specialmaterial
................................................................................................................
28
Skriva ut på kuvert
..............................................................................................................
28
Skriva ut på etiketter
...........................................................................................................
30
OH-film
................................................................................................................................
31
HP LaserJet glättat papper och HP LaserJet fotopapper
...................................................
32
Skriva ut på brevpapper och förtryckta formulär
.................................................................
33
Skriva ut på HP LaserJet tåligt papper
...............................................................................
34
Så här skriver du ut på material i egna storlekar och på kort
.............................................
35
Hantera utskrifter
.................................................................................................................................
36
Skriva ut efter Källa i stället för efter Typ eller Storlek
........................................................
36
Funktioner i skrivardrivrutinen
............................................................................
36
Ställa in egen pappersstorlek
............................................................
37
Skriva ut i gråskala
............................................................................
37
Ändra färginställningar
.......................................................................
37
Skapa och använda vattenstämplar
..................................................
37
Skriva ut flera sidor på ett pappersark (skriva ut flera sidor per ark) .38
Skapa och använda Snabbinställningar
............................................
38
Förminska eller förstora
.....................................................................
38
Skriva ut första sidan på ett annat papper
.........................................
38
Återställa standardinställningarna i skrivardrivrutinen
.......................
39
Så här skriver du ut från Windows
.....................................................................
39
Så här når du inställningarna för skrivardrivrutinen
............................................................
39
Utskrift på båda sidor
..........................................................................................................................
41
Skriva ut på båda sidorna av papperet
...............................................................................
41
Avbryta en utskrift
................................................................................................................................
43
4
Färg
Färgutskrift
..........................................................................................................................................
46
HP ImageREt 2400
.............................................................................................................
46
Välja material
......................................................................................................................
46
Färgalternativ
......................................................................................................................
46
Standard röd-grön-blå (sRGB)
............................................................................................
46
Alternativ för färghantering
..................................................................................................................
48
Skriva ut i gråskala
.............................................................................................................
48
Automatisk respektive manuell färgjustering
......................................................................
48
Manuella färgalternativ
.......................................................................................................
48
vi
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices