HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 77 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 146
OBS!
När du öppnat URL-adressen kan du göra ett bokmärke för den så att du snabbt
kan återvända till adressen vid ett senare tillfälle.
2.
HP Verktygslådan öppnas i en webbläsare. Programvaran HP Verktygslådan innehåller följande
avsnitt:
Fliken Status
Fliken Felsökning
Fliken Varningar
Fliken Dokumentation
Enhetsinställning
Andra länkar
Fliken Status
Fliken
Status
länkar till följande huvudsidor:
Enhetens status
. Visar information om skrivarstatus. Sidan visar skrivarförhållanden som
papperstrassel eller ett tomt fack. När du har korrigerat ett fel klickar du på knappen
Uppdatera
status
för att uppdatera enhetens status.
Status för förbrukningsmaterial
. Visar detaljerad status för förbrukningsmaterial, som
procentandelen kvarvarande toner i tonerkassetten och antal sidor som har skrivits ut med aktuell
kassett. Sidan har även länkar för att beställa tillbehör och för att hitta information om återvinning.
Skriv ut infosidor
. Skriv ut konfigurationssidan och andra informationssidor som finns för
skrivaren, t.ex. statussidan för förbrukningsmaterial och demosidan.
Fliken Felsökning
På fliken
Felsökning
finns det länkar till följande huvudsidor:
Åtgärda papperstrassel
. Visar information om hur du hittar och löser papperstrassel och visa en
animerad demonstration om hur du löser papperstrassel.
Utskriftsproblem
. Visar hjälpavsnitt om hur du löser utskriftsproblem.
Felsökningsverktyg
. Skriv ut en sida som kan hjälpa dig med att lösa utskriftsproblem, visa
information om problem med utskriftskvalitet, skriva ut rengöringssidan, rengöra skrivaren samt
kalibrera skrivaren och upprätthålla utskriftskvaliteten vid färgutskrift.
Animerade demonstrationer
. Visar animerad hjälp om enheten.
SVWW
HP Verktygslådan
65
Sample
This manual is suitable for devices