HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 75 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 146
Menykarta
På menykartan finns strukturen för alla tillgängliga alternativ på skrivarens kontrollpanel. Använd
följande steg för att skriva ut en menykarta.
Så här skriver du ut en menykarta
1.
Tryck på
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) för att välja
Rapport
-menyn.
2.
Tryck på
(
Välj
).
3.
Tryck på
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) för att välja
Menystruktur
.
4.
Tryck på
(
Välj
) för att skriva ut menykartan.
OBS!
Menykartan skrivs ut på två sidor.
SVWW
Menykarta
63
Sample
This manual is suitable for devices