HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 74 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 146
1.
Område med tonerkassett
. Det här området innehåller ett avsnitt om varje tonerkassett och
tillhandahåller information om tonerkassetter från HP. Här ingår artikelnummer för varje
tonerkassett, information om en tonerkassett håller på att ta slut, återstående livslängd för varje
tonerkassett uttryckt i procenttal, i bild och i beräknat antal återstående sidor. Det är inte säkert att
den här informationen tillhandahålls för förbrukningsmaterial som inte kommer från HP. Om en
produkt som inte kommer från HP har installerats visas ibland ett varningsmeddelande i stället.
2.
Beställningsinformation
. Det här avsnittet innehåller grundläggande information om hur du
beställer förbrukningsmaterial från HP.
3.
Retur & återanvändning
. I det här avsnittet finns en länk till den webbsida som du kan besöka
för att få mer information om återvinning.
62
Kapitel 6
Hantera skrivaren
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices