HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 73 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 146
3.
Pappersinställningar
. Det här avsnittet innehåller information om materialtyp för varje fack och
om typinställningar för allt utskriftsmaterial som kan användas på skrivaren.
4.
Antal sidor
. I det här avsnittet finns information om det antal sidor som skrivits ut, antal
färgutskrifter som skrivits ut och information om papperstrassel.
5.
Produktinställningar
. Det här avsnittet innehåller information som samlats in under installationen
av programvaran, inklusive språk och företagsnamn.
6.
Papperstyp
. I det här avsnittet finns information om papperstyper som kan konfigureras av
användaren.
7.
Statuslogg
. Det här avsnittet innehåller information om skrivarfel.
Statussida för förbrukningsmaterial
På statussidan för förbrukningsmaterial finns en lista över återstående livslängd för HP-
tonerkassetterna. Sidan innehåller även uppgifter om det beräknade antalet återstående sidor, antal
utskrivna sidor och annan information om förbrukningsmaterial. Du kan skriva ut en statussida för
förbrukningsmaterial från skrivaren eller HP Verktygslådan.
Så här skriver du en statussida för förbrukningsmaterial från kontrollpanelen
1.
Tryck på
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) för att välja
Rapport
-menyn.
2.
Tryck på
(
Välj
).
3.
Tryck på
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) för att välja
Förbrukningsmaterial
.
4.
Tryck på
(
Välj
) för att skriva ut statussidan för förbrukningsmaterial.
OBS!
Du kan också få information om förbrukningsmaterial via HP Verktygslådan.
SVWW
Specialsidor
61
Sample
This manual is suitable for devices