HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 72 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 146
Specialsidor
Specialsidor finns i skrivarens minne. Med hjälp av de här sidorna kan du diagnostisera och lösa problem
med skrivaren.
OBS!
Om skrivarspråket blev felaktigt inställt under installationen kan du ställa in språket
manuellt så att sidorna skrivs ut på ett av de språk som stöds. Byt språk med HP Verktygslådan.
Demosida
Skriv ut demosidan genom att samtidigt trycka på
(
Vänsterpil
) och
(
Högerpil
) på skrivarens
kontrollpanel. Du kan även visa den här sidan med HP Verktygslådan.
Konfigurationssida
På konfigurationssidan visas skrivarens aktuella inställningar och egenskaper. Du kan skriva ut en
konfigurationssida från skrivaren eller från HP Verktygslådan.
Så här skriver du ut konfigurationssidan från kontrollpanelen
1.
Tryck på
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) för att välja
Rapport
-menyn.
2.
Tryck på
(
Välj
).
3.
Tryck på
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) för att välja
Konfig. rapport
.
4.
Tryck på
(
Välj
) för att skriva ut konfigurationsrapportsidan.
1.
Produktinformation
. I det här avsnittet finns grundläggande information om skrivaren, som t.ex.
produktnamn och serienummer.
2.
Minne
. I det här avsnittet finns information som rör minnet, t.ex. total mängd installerat minne.
60
Kapitel 6
Hantera skrivaren
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices