HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 70 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 146
6.
Rikta tonerkassetten mot spåren inuti skrivaren och tryck i tonerkassetten med hjälp av handtagen
tills den sitter på plats.
7.
Stäng den främre luckan.
Efter en kort stund visa meddelandet
Redo
.
OBS!
Om en kassett sitter på fel plats eller det är fel typ av kassett för skrivaren, visas
något av följande meddelanden:
Felaktig gul
,
Felaktig magenta
,
Felaktig cyanblå
,
Felaktig svart
.
8.
Installationen är slutförd. Lägg den använda tonerkassetten i den låda som den nya kassetten
levererades i. Mer information om återvinning finns i återvinningsguiden.
9.
Om du använder en tonerkassett som inte kommer från HP, får du ytterligare instruktioner på
kontrollpanelen.
Mer information finns på
support/clj1600
.
OBS!
När du ersätter eller ändrar en svart tonerkassett, skrivs en rengöringssida ut
automatiskt. Det här hjälper till att undvika fläckar på fram- eller baksidan av utskrivna dokument.
Information om mer genomgående rengöring finns i
Så här rengör du fixeringsenheten med
HP Verktygslådan
.
58
Kapitel 5
Hur gör jag?
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices