HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 68 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 146
Övrigt: Hur gör jag?
Använd det här avsnittet när du vill ha svar på övriga frågor om enheten.
Byta tonerkassett
När en tonerkassett närmar sig slutet på sin livslängd, visas ett meddelande på skärmen som
rekommenderar dig att beställa nya kassetter. Skrivaren kan fortsätta att skriva ut med den aktuella
tonerkassetten tills kontrollpanelen visar ett meddelande som instruerar dig att ersätta kassetten.
Skrivaren använder fyra färger och har olika tonerkassetter för varje färg: svart (K), cyan (C), magenta
(M) och gult (Y).
Ersätt tonerkassetten när ett av följande meddelanden visas på kontrollpanelen:
Byt ut gul patron
,
Byt
ut magentapatron
,
Byt ut cyanblå patron
,
Byt ut svart patron
. På kontrollpanelen visas också vilken
färg som behöver ersättas (förutsatt att det är en äkta HP-kassett som är installerad).
Så här ändrar du tonerkassetten
1.
Öppna den främre luckan.
VIKTIGT
Placera inte någonting på överföringsremmen som finns på insidan av den
främre luckan.
2.
Ta bort den använda tonerkassetten från skrivaren.
56
Kapitel 5
Hur gör jag?
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices